De Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland spant zich in (a) voor de optekening door middel van interviews van mondelinge overleveringen - verhalen uit de persoonlijke herinnering van mensen- op schrift, in geluid en in beeld; (b) voor de verrijking van deze mondelinge geschiedenis (oral history) met ondersteunend materiaal en met een betekenisvolle historische context; (c) voor de verwerking van het aldus verkregen bronmateriaal in verhalen die relevant zijn op uiteenlopende gebieden als lokale geschiedenis, sociale geschiedenis, volkscultuur, heemkunde, cultuurlandschap en cultureel erfgoed; en tenslotte (d) voor de publicatie van deze verhalen algemeen ter bevordering van de relevantie van geschiedenis in cultuurparticipatie en meer specifiek ter cultuureducatie en ter verstrooïng. Dus tot lering en vermaak.

"Nou, en toen kwam de kapitein die zegt: 'allemaal d’eruit'. En: 'jongens, we zijn in oorlog met Duitsland - en Frankrijk en Engeland zijn onze bondgenoten.' Nou, mooi.”

Het project over De `stelling van Amsterdam heeft ons in contact gebracht met een veteraan van de Stelling. Jaap Leuring (91 jaar oud) vertelt over zijn tijd op het Fort IJmuiden. Hij was kanonnier op het 15cm koepelgeschut aldaar in 1935. De heer Leuring vertelt nog met veel plezier de anekdotes uit de jaren dertig. Bovendien heeft hij ons verteld over de acties van zijn luchtafweergeschut in de duinen bij Grote Keeten bezuiden De Helder tijdens de meidagen van 1940. Zijn batterij schoot raak. Lees Meer

"Mensen onder de knoet houden terwijl we zelf net een bezetting achter de rug hadden? Nee!"

Klaas Vonk (80 jaar oud) werd in 1950 gedetineerd op Fort Spijkerboor dat in de jaren na de tweede wereldoorlog dienst deed als militaire gevangenis. Klaas was Indië-weigeraar, hij verdomde het om te gaan vechten in het toenmalige Nederlands-indië. Hij werd opgesloten, nota bene samen met oorlogsmisdadigers, en ook na ruim 50 jaar is er nog steeds verontwaardiging over de manier waarop de weigeraars werden behandeld. De eerste montage maakt deel uit van de documentaire "De Stelling van Amsterdam: Een Levende Waterlinie" die door Radio TV Noord-Holland herhaaldelijk is uitgezonden in september 2009. Lees Meer

De Stelling van Amsterdam: Een Levende Waterlinie

Op zondag 6 september werd bij RTV NoordHolland de documentaire "De Stelling van Amsterdam: een levende waterlinie" uitgezonden. De documentaire werd gemaakt door Museion Media en is een adaptie voor TV van een film die gemaakt werd in opdracht van de provincie Noord-Holland. In deze film wordt de geschiedenis verteld van dit Unesco Werelderfgoed, maar er is ook aandacht voor de bijzondere ecologische waarde van dit ruimtelijke monument en voor het huidige gebruik van de forten in de Stelling. In totaal werden voor de provincie en diverse andere opdrachtgevers actief op het gebied van erfgoed een 15-tal films over de Stelling van Amsterdam geproduceerd tussen mei 2009 en januari 2010. Bekijk de gehele uitzending

  Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland